Гордостта на хотела е единството с природата

Градината, разположена на площ от 5 000 м2, предлага забележителна палитра от цветове и растителни видове – вековни широколистни дървета, зелени поляни, палми, кипариси и сезонни цветя.