Политика на хотела

ОБЩА ПОЛИТИКА НА ХОТЕЛА

Всички гости, настанени или посещаващи Hotel Odesos, трябва да прочетат Общите правила на хотела:

ХРАНА И НАПИТКИ
Никаква храна или напитки, внесени в хотела (външни покупки), не може да се консумират в помещенията на нашия ресторант, без изричното писмено съгласие на хотела.

ПОЛИТИКА ЗА ПРИСТИГАНЕ И ЗАПУСКАНЕ
Времето за настаняване е гарантирано от 14 часа (освен ако не е гарантирано предварително от хотела); напусканията трябва да се извършват до 12 ч. (обяд). Стаите се задържат до 4 (четири) часа след часа за настаняване в хотела в деня на пристигане. За гости, напускащи се по-
късно от 14 часа, хотелът си запазва правото да таксува допълнителна нощувка, цитирана според най-добрата налична цена към момента на напускане.

ПОЛИТИКА ЗА ПУШЕНЕ
В съответствие с промените в българското законодателство, хотел Odesos поддържа политика ЗА ПУШЕНЕ във всички вътрешни части на хотела, включително: спални за гости, обществени зони и коридори. За местни гости, които не спазват нашата политика ЗА НЕ ПУШЕНЕ, към сметката им ще бъде добавена такса от 200 лв., за да се улесни разходите за почистване на всички меки мебели за премахване на миризмата на тютюн. Обособени зони за пушене в рамките на откритата площадка на хотела – моля, попитайте при настаняване.
Оценяваме сътрудничеството ви с тази Политика за забрана на тютюнопушенето.

ДРЕКС-КОД И ПОВЕДЕНИЕ
Дрескодът във всички обществени зони в хотела е елегантен. Гостите могат да бъдат само по бански в басейна на хотела. Когато посещават други обществени места, те трябва да бъдат напълно облечени и в съответствие с нашата политика за облекло.
Хотелът си запазва правото да преценява приемливи нива на шум или поведение на гостите, които трябва да предприемат всички стъпки за коригиращи действия, както е поискано от хотела.
В случай на неизпълнение на исканията на ръководството, хотелът може да прекрати резервацията или да спре всяко събитие незабавно, без да носи отговорност за възстановяване или компенсация. Политиката на хотела е да не дискриминира въз основа на раса, цвят, националност, вероизповедание, пол, семейно положение, възраст, етнически произход или увреждане. Очаква се гостите, служителите и всички подизпълнители да се придържат към тази политика и хотелът може, без да носи отговорност към госта, да отстрани от хотела всяко
лице или лица, които нарушават тази политика.

СИГУРНОСТ
Хотел Odesos е снабден със система за видеонаблюдение.

ОТКАЗ НА ЗАХРАНВАНЕТО/ЕЛЕКТРИЧЕСТВОТО
В случай на прекъсване на захранването, моля, бъдете спокойни. Хотелът разполага със собствен генератор.

СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Hotel Odesos разполага с 24-часови медицински услуги.

ЗАХВЪРВАНЕ НА АСАНСОНА/АСПАНТА
В случай на захващане на асансьора, моля, натиснете бутона за спешни случаи, за да се свържете с Front Office.

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
Hotel Odesos е новопостроен хотел с материали и обзавеждане от последно поколение, които осигуряват надеждна защита и сигурност. Тъй като сме много отговорни към безопасността на нашите туристи и персонал, ние сме взели изключително сериозни предпазни мерки
, за да предотвратим евентуални пожари. Всички гости имат по-малко от 35 м, за да достигнат до безопасно място, което е открито или защитено стълбище. Налични са пожарогасители с подходящ размер на леснодостъпно място на всеки 25 метра. Всички стълбища са отделени от останалата част на хотела с материали с поне 60 минути огнеустойчивост. Важно е всички служители вече да са запознати с Политиката за пожарна безопасност и да действат в съответствие с нейното съдържание. Предоставя се обучение на всички служители относно прилагането на тази политика и след това по време на въвеждащо обучение за новоназначени.
Ако се включи алармата, моля, следвайте незабавно пътя за евакуация при пожар, който всеки наш гост трябва да запомни, след като влезе в стаята си. Местоположенията на противопожарните изходи са ясно обозначени на етажния план на гърба на всяка врата на стаята.

ЛЮБИМЦИ
Домашни любимци не се приемат, с изключение на кучета водачи.

ПАРКИНГ
Хотелът разполага със собствен паркинг, който е безплатен за гостите на хотела и според наличността на паркомясто. Хотелът не поема никаква отговорност за повреда, или кражба от или кражба на превозни средства, паркирани на територията на хотела.

ЖАЛБИ И ОТГОВОРНОСТ
Всеки коментар или жалба относно престоя трябва да бъде отправен до Рецепцията или дежурния мениджър на хотела по време на посещението, за да може въпросът да бъде разрешен незабавно. Освен случай на смърт или телесна повреда, причинени от небрежност на хотела, отговорността на хотела към госта е ограничена до цената на резервацията. Освен ако Хотелът не носи отговорност съгласно горната клауза, гостът обезщетява Хотела от и срещу всякаква отговорност и всякакви искове, производства или щети, произтичащи или произтичащи от гост, резервация, събитие или функция. Хотелът не носи отговорност за неизпълнение, в случай че споменатият неуспех е причинен от всеки фактор извън неговия разумен контрол. Хотелът си запазва правото да таксува на гостите разходите за отстраняване на щети, причинени от умишлено, небрежно или непредпазливо действие, пропуск, неизпълнение или небрежност от страна на гостите към собствеността или структурата на хотела. Ако тази повреда стане явна след напускането на госта, хотелът си запазва правото да
таксува кредитната карта на госта или да изпрати фактура за сумата, необходима за поправяне или отстраняване на такива щети на регистрирания адрес. Хотелът ще положи всички усилия да сведе до минимум всички разходи, които гостът би понесъл. Хотелът подлежи на законови проверки, включително тези, свързани с пожар, лицензиране, забавление, здраве, хигиена и безопасност. Всички условия ще се тълкува в съответствие с българското законодателство и хотелът и гостът се подчиняват на неизключителната юрисдикция на българските съдилища.

ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ
Хотелът не поема никаква отговорност за услуги, предоставени от трети лица на гостите, независимо, че такива услуги могат да бъдат организирани от Хотела. Всяко искане, искане, такса, иск или щети, които могат да бъдат понесени от гостите (или всяко лице, което претендира за това), се отправя директно към тези трети страни и хотелът ще окаже цялото разумно съдействие в това отношение.

СПРАВОЧНИК НА ГОСТИ А – Я

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И АТРАКЦИИ
Моля, свържете се с Вашия представител.

АДАПТОРИ, ЕЛЕКТРИЧЕСТВО
Всички контакти в стаята са 220/240 волта. Адаптерите се продават на рецепция. За повече информация, моля, наберете 9 или 600.

ЛЕТИЩА, АВИОЛИНИИ
За съдействие с билетите, моля, свържете се с Вашия представител. Приблизителното време за пътуване от международно летище Бургас до хотел Hotel Odesos е 30 минути. Зависи от трафика. Моля, позволете допълнително време за пътуване по време на час пик, лошо време и специални събития. За конкретна информация се свържете с Вашия представител. Официалният сайт на Международно летище Бургас е http://www.bourgas-airport.com/

КАРТИ НА ОБЛАСТТА, КАРТИ НА ГРАДОВЕТЕ
Картите на районите се продават на рецепцията.

АВТОМОБИЛ ПОД НАЕМ
Ако имате нужда да наемете кола, моля, свържете се с рецепцията, за да проверите наличността според вашите предпочитания. Наберете 9 или 600.

ВРЕМЕ НА НАПУСКАНЕ
Часът за напускане е дванадесет часа (12) на обяд. Ако имате нужда от късно напускане, моля, свържете се с рецепцията, за да проверите наличността
поне няколко дни преди деня на Вашето заминаване. Можете да изберете да резервирате късно напускане от следните пакети:
• До 18:00
• До 22:00
• До 24:00 часа
Освобождаването е допълнително платена услуга.

КРЕДИТНИ КАРТИ
На рецепция приемаме: Master Card, Visa, Maestro.

ДОКТОР
Ако имате нужда от медицинска помощ, ние разполагаме с 24-часови медицински услуги. От 08.00 до 20.00 часа има лекар в медицинския кабинет, който се намира в хотела, в края на СПА зоната. Моля, наберете 680, за да стигнете до лекарския кабинет и да си запишете час. За допълнителна помощ, моля, наберете на рецепция 9 или 600.

ФАКС УСЛУГИ
Факсовете могат да се изпращат на рецепцията. Нашият входящ факс номер е +359 554 26 225 или +359 554 26 226. Може да се приложи такса.

ИНТЕРНЕТ
Цялата сграда е оборудвана с безжична мрежова технология. Интернет до 5 Mbit е безплатен. Ако имате нужда от интернет връзка до 10 Mbit, ще бъдете таксувани на рецепция.

ПРАНЕ И ГЛАДЕНЕ
Моля, оставете прането си в чантата за пране, която ще намерите в килера. Задължително е да попълните правилно формуляра „Пране и гладене” и да го поставите в торбата за  пране. Всички цени са посочени във формуляра за пране и гладене. Моля, прочетете внимателно формуляра и го попълнете правилно. Когато камериерката влезе в стаята Ви за ежедневно почистване, тя ще вземе прането Ви и ще Ви го върне на следващия ден преди 12.00 часа.
Ще бъдете таксувани на рецепцията преди напускане. Моля, обърнете внимание, че прането, оставено без попълнен формуляр, няма да бъде взето от вашата камериерка. За допълнителна информация наберете 9 или 600.

ИЗГУБЕН И НАМЕРЕН
За изгубени вещи в района на хотела, моля, наберете 9 или 600, за да проверите. Забравени вещи в стаята ви, моля, обадете се на рецепция за проверка в рамките на един месец след напускане или пишете на e-mail: reservations@odessos-hotels.com . Ние ще изпратим вашите вещи обратно на вашия адрес чрез пощенска станция и ще бъдете таксувани за това според зоната на разстоянието.

ПОМОЩ ЗА БАГАЖ
Ако имате нужда от помощ за вашия багаж, моля, наберете 9 или 600

ДОМАШНИ ДОМАШНИ
Домашни любимци не се допускат.

ФОТОКОПИЯ
Копирни услуги се предлагат на рецепция срещу заплащане.

ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ПОЩЕНСКИ КАРТИ
Пощенските услуги се предлагат на рецепцията. Моля, изберете пощенска картичка и необходимата маркировка и ние ще Ви я изпратим.

СЕЙФ
В стаята Ви срещу заплащане. Хотелът не носи отговорност за пари или други ценности от вашия сейф. Ще бъдете таксувани за използването на вашия индивидуален сейф.

СПЕЦИФИЧНИ ДОСТАВКИ
За повече информация относно конкретни консумативи във Вашата стая, моля, свържете се с рецепцията за съдействие. Наберете 9 или 600

ТЕЛЕФОННИ ОБАЗВАНИЯ
Гостите на Hotel Odesos се предпочитат да имат различни възможности за телефонно обаждане извън хотела. Външен телефонен разговор – Можете да се свържете с всеки телефонен номер извън хотела и извън страната, като използвате телефона си в стаята. Моля, наберете 0 за външна линия. Ще бъдете таксувани съгласно ценоразписа. Телефонни разговори с предплатени карти за международни и местни разговори – Предплатените карти за мобилни телефони се продават на рецепцията 24 часа в денонощието. Поставете картата в мобилния си телефон и следвайте инструкциите на картата. Можете да заредите допълнително ваучер, ако имате нужда от повече време за телефонни разговори. Ако имате въпроси или имате някакви затруднения, моля, наберете 9 или 600 за съдействие. Набиране от стая към стая – За да свържете друга хотелска стая, наберете директно нейния номер. Например номер на стая 131 – моля, наберете 131.

ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА В ХОТЕЛ ODESOS
– Рецепция – 9 или 600
– Първи избор – 603
– СПА прием – 650
– Фризьор, маникюр, педикюр – 660
– Масаж – 670
– Доктор – 680

ТРАНСПОРТ ДО КУРТОВИЯ ЦЕНТЪР
Има безплатен транспорт до центъра на курорта от хотела и обратно до хотела – всеки ден, от 08.00 сутринта до 00.00 часа вечерта на всеки половин час. За повече информация, моля, наберете 9 или 600.

ЧАДЪРИ
Чадъри са на разположение до главния вход, за ваше ползване, докато сте на гости на Hotel Odesos

ПОВИКВАНИЯ ЗА СЪБУЖДАНЕ
Моля, наберете на рецепцията 9 или 600, за да поръчате повикване за събуждане.

ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА
При заявка има налична инвалидна количка. Моля, свържете се с рецепцията. Наберете 9 или 600.